انجام پایان نامه اقتصاد

معرفی گروه اقتصاد مرکز پژوهشی فرجام دانش

اقتصاد واژه ای که برای بیشتر کشور ها حائز اهمیت است .در کشور ما نیز رشد اقتصادی با توجه به منابع انسانی و طبیعی  رو به وسعت بوده.از این رو اهداف گروه با جدیت هرچه تمام تر به سمت پرورش دادن افکار اقتصاد دانها و فیلد های پژوهشی اقتصاد پیش می رود.

اولویت های پژوهشی با توجه به نیاز های جدی کشور عزیزمان ایران مشخص می گردد .عناوین پیشنهادی با مطالعه و تدقیق کار گروه مربوط تعیین گردیده و در مراحل اجرا نظارت کامل صورت می پذیرد.تا به بهترین نحو دانشجو بتواند پایان نامه را به اتمام برسا ند.

اعضای علمی گروه اقتصاد سالانه همایش هایی در حوزه  پژوهش در اقتصاد برگزار می نماید که علاقه مندان جهت شرکت در همایش می توانند در قسمت خبرنامه ثبت نام نمایند.

شرحی بر فعالیت های گروه

انتخاب موضوع پایان نامه با بررسی دقیق و اولویت های پژوهشی کشور

ارائه بیان مسئله ، فرضیه و نوآوری جهت نگارش فرم پروپوزال

تحلیل های پیچده اقتصادی با کادرعلمی مجرب جهت انجام پایان نامه

اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار های مرتبط

انجام مقاله isi به صورت خروجی از پایان نامه و یا مستقل

کلیه پروژه های ارشد شامل مقاله خروجی از پایان نامه و چاپ در ژورنالهای معتبر isi می باشد

02122784217

انجام پایان نامه,پایان نامه اقتصاد انرژی,پایان نامه اقتصاد کشاورزی,پایان نامه اقتصاد مقاومتی,پایان نامه اقتصاد سنجی,انجام پایان نامه اقتصاد,موضوع پایان نامه اقتصاد,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد