انجام پایان نامه اقتصاد

انجام پایان نامه اقتصاد

معرفی گروه اقتصاد مرکز پژوهشی فرجام دانش

مقدمه

اقتصاد واژه ای که برای بیشتر کشور ها حائز اهمیت است .از آن جھت که سرنوشت یک کشور در زمینه ھای مختلف اجتماعی، علمی، تکنولوژی و صنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگی وضعیت اقتصاد است، پایان نامه اقتصاد اھمیت بسیار زیادی داردبا استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین میشود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بودلذا در کشورھای پیشرفته در میان رشته ھای دانشگاھی اقتصاد را در قیاس با رشته ھای پزشکی و مھندسی، بالاتر ارزیابی کرده و به آن بھای بیشتری میدھند.در کشور ما نیز رشد اقتصادی با توجه به منابع انسانی و طبیعی  رو به وسعت بوده.از این رو اهداف گروه با جدیت هرچه تمام تر به سمت پرورش دادن افکار اقتصاد دانها و فیلد های پژوهشی اقتصاد پیش می رود.

اولویت های پژوهشی با توجه به نیاز های جدی کشور عزیزمان ایران مشخص می گردد .عناوین پیشنهادی با مطالعه و تدقیق کار گروه مربوط تعیین گردیده و در مراحل اجرا نظارت کامل صورت می پذیرد.تا به بهترین نحو دانشجو بتواند پایان نامه را به اتمام برسا ند.

اعضای علمی گروه اقتصاد سالانه همایش هایی در حوزه  پژوهش در اقتصاد برگزار می نماید که علاقه مندان جهت شرکت در همایش می توانند در قسمت خبرنامه ثبت نام نمایند.

شرحی بر فعالیت های گروه

  • انتخاب موضوع پایان نامه با بررسی دقیق و اولویت های پژوهشی کشور
  • ارائه بیان مسئله ، فرضیه و نوآوری جهت نگارش فرم پروپوزال
  • تحلیل های پیچده اقتصادی با کادرعلمی مجرب جهت انجام پایان نامه
  • اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار های مرتبط
  • انجام مقاله isi به صورت خروجی از پایان نامه و یا مستقل
  • کلیه پروژه های ارشد شامل مقاله خروجی از پایان نامه و چاپ در ژورنالهای معتبر isi می باشد
02122784217

تماس با ما

انجام پایان نامه,انجام پایان نامه اقتصاد انرژی,انجام پایان نامه اقتصاد کشاورزی,انجام پایان نامه اقتصاد مقاومتی,انجام پایان نامه اقتصاد سنجی,انجام پایان نامه اقتصاد,موضوع پایان نامه اقتصاد,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد